Đ/c: ĐINH THỊ TỐ QUỲNH - GVCN lớp 9A - Giảng dạy mon Sinh Hóa