Đ/c Chung Xuân Hồng - Phó bí thư chi bộ; Phó Hiệu trưởng