Đ/c Phạm Thị Thanh Hải - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng